Business People Applauding

מה אנחנו מציעים

בואו והיו שותפות ושותפים לבניית “גשרים” בין אנשים, ארצות ותרבויות באמצעות מפגשים רב תרבותיים אשר מייצרים קשרים ארוכי טווח. שילוב למידה ופיתוח ידע רב לאומי ורב תרבותי, באמצעותו ניתן ליצור מרחב של רשת חברתית בינלאומית, למידה הדדית, תמיכה ושיתוף פעולה אסטרטגי לחיים.

תוכניות למנהיגות ודיפלומטיה ציבורית

במרחב הלאומי והבינלאומי  

לימודי דוקטורט בחו"ל

משלחות קונספט וסמינרים בינלאומיים

 

© 2023 by Maggie Brightstone. Proudly created with Wix.com