top of page
Business People Applauding

משלחות קונספט וסמינרים בינלאומיים

ספארק פרו יוזמת, מפתחת ומפעילה משלחות וסמינרים בינלאומיים המהווים פלטפורמה המאפשרת למשתתפים להיחשף ולהכיר אנשים ממדינות רבות, מתרבויות זרות וממגזרים שונים. במהלך המפגשים והסיורים, "מנפצים" המשתתפים מיתוסים ודעות קדומות, מחליפים דעות, מנתחים קונפליקטים ומנהלים דיונים פוריים, כל אלו תורמים ליצירת ערוצי תקשורת חדשים המובילים לשינוי חברתי ואותנטי.
הקשרים החברתיים והאישיים אשר נוצרים במפגשים מעצימים מעודדים את המשתתפים למלא תפקידי מפתח בארץ מוצאם ומלווים אותם לאורך שנים במגוון שיתופי פעולה בינלאומיים בעסקים, בשירות הציבורי, החברתי חינוכי, הרעיוני, האקדמי והמקצועי.
למעלה מעשור היינו שותפים ולקחנו חלק בתכנון ועיצוב סמינרים בינלאומיים עם טובי המומחים בעולם, עבור קהלי יעד מגוונים. 

דוגמאות לפעילות הבינלאומית 


התוכנית למנהיגות בינלאומית הגירה מיעוטים וזכויות אדם
מסע מיוחד של הכרות עם עולם המיעוטים, המהגרים והפליטים החיים בצל הרוב השולט. הרפתקה אשר מעלה וחושפת את המתרחש בימים אלו סביב עולם התנודות האנושיות של בני אדם עקב השינויים הגאוגרפים והדמוגרפים להם אנו עדים במגוון מדינות.

במסגרת סמינר זה נחשף למציאות הקשה והמורכבת של אנשים המבקשים לשנות את אורח חייהם שלא מרצון אל עולמות טובים יותר … הקשיים האתגרים לצד התקוות והרצון לבחור בחיים עבורם ועבור ילדיהם.

כיצד מתמודדות המדינות והעמים עם גלי ההגירה והיחס של בני האדם האחד לשני וההשפעה הרבה שנוצרת בעקבות שינויים אלו.

"גשר חי" – התוכנית לדיאלוג רב תרבותי מנהיגות וסולידריות

מפגש ליצירת "גשר" חברתי אקדמי ומקצועי בין קבוצות צעירים מרחבי אירופה וישראל. התוכנית  "גשר חי"- מציגה קונספט בו המשתתפים נפגשים עם חבריהם ממגוון מדינות על בסיס נושא ומכנה משותף ובסמינר דו שבועי הבנוי רבדים רבדים, דינמיקה קבוצתית, שבירת סטראוטיפים והנחות יסוד, לצד למידת עמיתים יסודית ביקורים מפגשים והכרות עם עולמו של האחר. סמינר זה מהווה לא אחת אבן דרך להמשך פיתוח היחסים הבינלאומיים ובילטראליים ארוכי טווח, לצד שותפות אסטרטגית בינלאומית בין ישראלים לאירופה.

 

סמינר לדיאלוג רב תרבותי מנהיגות בינלאומית חינוך וחברה
סמינר מרתק וחוויה עשירה בעלת ממדים רבים של הכרות עם עולם מתפתח ורב גווני. במסגרת הסמינר נחשפים המשתתפים לעולם המנהיגות הסולידריות ולחשיבות של דיאלוג רב תרבותי ככלי מרכזי בקשר בין התרבויות וההבנה של האח, לצד מערכות חינוך פורמלי ואפורמלי המתמודדות עם הצרכים המשתנים של העולם כיום.

 

התוכנית הלאומית לדיאלוג רב תרבותי ומנהיגות בישראל
מסע חברתי מרתק ומעשיר של הכרות עם ישראל האחרת על גווניה השונים והמרתקים. מפגשים בעלי אופי חברתי תרבותי, התמודדות על החיים בישראל ופעילות במגוון תחומים בהם מבקשים המשתתפים ללבן, לנתח, לפעול ובעיקר לייצר שינוי חברתי בקהילה בה הם חיים. 

 

 

 

bottom of page